Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018

zamówienie na:

Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu

zamawiający: Tomasz Keller
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy: VPS.PN.2.2018
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 września 2018  09:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie postępowania 
Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy na: "Świadczenie usług otrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod numerem: 500230549-N-218

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w poniższym dokumencie:
Informacja o wyborze (446kB) pdf

Zamawiający zamieszcza w poniższym dokumencie informację z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert (128kB) pdf

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp., stanowiące Załacznik nr 4 (92kB) pdf

Odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące treści SIWZ.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące treści SIWZ (275kB) pdf

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 500206465-N-2018

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ (3692kB) pdf

Uwaga, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu na dzień 05 września  2018 godz. 09:00 (termin składania ofert), godzina 10:00 (termin otwarcia ofert).


Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:"Świadczenie usług otrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu"

Zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 603700-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (161kB) pdf
Załącznik nr 1 (102kB) pdf
Załacznik nr 2 (66kB) pdf
Załącznik nr 3 (83kB) pdf
Załacznik nr 4 (92kB) pdf
Załącznik nr 5 (52kB) pdf
Załącznik nr 6 (53kB) pdf
Załącznik nr 7 (94kB) pdf
Załącznik nr 8 (8192kB) pdf
Załącznik nr 9 (54kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Tomasz Keller
Opublikował: Marta Pożoga (13 sierpnia 2018, 10:40:38)

Ostatnia zmiana: Marta Pożoga (25 września 2018, 14:29:32)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 405